Eu Pisei Na Folha Seca

Eu pisei na folha seca
Eu vim fazer xuê xuá
Xuê xuê xuê xuá
Coro: Eu vim fazer xuê xuá
Eu pisei na cobra verde
A cobra verde é bom sinal
Bom sinal, é bom sinal
Coro: A cobra verde é bom sinal